Захиалга

 Энэхүү манай гайхалтай, байгалийн бүтээгдэхүүн болох Сүпер-өндөр болгогч таны сэтгэлд бүрэн нийцэх болно гэдэгт бид итгэлтэй байна.  


 Санамж: Хэрэв   Та онлайнаар захиалга хийж байгаа бол   Захиалсны дараа танд мэйлээр очих Order  Number -ыг Өөрийн нэр, утасны дугаарын хамт 
PHONE: +976 88301512, E-MAIL: n.bilguun0919@gmail.com руу илгээж
Дасгал, Заавар, Зөвлөмжөө авна уу!!! 

Санамж: Хэрэв Та онлайнаар захиалга хийж байгаа бол Захиалсны дараа танд мэйлээр
очих Order Number -ыг Өөрийн нэр, утасны дугаарын хамт sales@super-growth.com руу
илгээж Дасгал, Заавар, Зөвлөмжөө авна уу!!!


$ 139 ам.доллар
$ 20 тээвэрлэлт
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний танилцуулга $ 279 ам.доллар
Үнэгүй тээвэрлэлт 
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний танилцуулга 
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний заавар$ 419 ам.доллар
Үнэгүй шуурхай тээвэрлэлт
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний танилцуулга 
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний заавар
 (Илүү хүчтэй найрлагатай)$ 779 ам.доллар
 Үнэгүй өндөр болгогч
бүтээгдэхүүний танилцуулга.
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний заавар
(Илүү хүчтэй
найрлагатай). 


Чанарын баталгаа:


  • Сүпер-  шилтэй бүтээгдэхүүн бүрийг дээд зэргийн чанартайгаар савлагдсан ба цэвэр, тунгалаг байдал мөн шошго нь баталгаажсан.  
  • Захиалгатай холбоотой бүх мэдээллийг өндөр нууцлалтай хадгалдаг бөгөөд шуудангийн жагсаалтад байрлуулах эсвэл бусдад мэдээлдэггүй
  • Бүх бүтээгдэхүүний захиалгыг ажлын нэг өдөрт багтаан тус тусад нь савлаж, илгээдэг.

Илгээх улс
Доорх жагсаалтанд бидний бүтээгдэхүүн илгээдэг улс байгаа болно. 

No comments:

Post a Comment